Over PLM, Ed Veldman, actief sinds maart 1993.

Samenwerking

'Samen sterker' en '1+1=3' zijn termen die de afgelopen drie deccenia door PLM gebruikt werden. PLM organiseerde netwerkbijkomsten voor het MKB (25x) door heel west-Neder-land, onder de naam MeerBorrel en introduceerde Open Coffee in Haarlem, Heemstede
en de Haarlemmermeer. PLM runde een eigen ondernemerscentrum in Hoofddorp met een eigen ondernemersgroep. Naast een leidende rol in het ontstaan van ZP-Net Hoofddorp, was ik actief bij BNI, Flevium, Ondernemend Hoofddorp en B-t-B Heemstede. Mijn enige doel is zoveel mogelijk ondernemers met elkaar in contact te brengen en te laten samen-werken maximaal gebruik makende van elkaars competenties, kennis, ervaring en net-werk en zo waar mogelijk eventueel gezamenlijk grotere projecten aan te kunnen nemen. 


Netwerkevenement

Ik heb 25 MeerBorrels georganiseerd verspreid over 5 regio's. Keynotes, tafelstands, netwerken en proeverijen waren de vaste ingrediënten van deze zeer laagdrempelige en informele bijeenkomsten voor het MKB.

Ondernemerscentrum

In het ondernemerscentrum konden klein zelfstandigen elkaar ontmoeten tijdens de lunch, kantoorunits huren om te werken of relaties te ontvangen (1/2-of hele dag of week/maand), een vergaderruimte huren of een presentatieruimte voor een scherpe prijs.  

Netwerk

Ik stelde een netwerk van onderne-mers samen, die wekelijks bij elkaar kwamen om actuele zaken te bespre-ken maar ook individuele problemen voor en met elkaar oplosten met een vaste agenda in een besloten sessie. 
H2O. Maar ook de MeerBorrel had zijn eigen businessclub met bijeen-
komsten voorafgaande aan de MB.


Op dit moment

...zoek ik Vaste Klanten voor de Starlifelijnen. Maar ook partners die willen helpen bij de promotie, uitbreiden van de klantenkring en het uitrollen netwerk verder willen uitrollen in Nederland.

Als voorzitter van ZP-Net Haarlemmermeer heb ik de verantwoor-delijkheid contacten te onderhouden met derden en het aansturen van bestuur en commissie bij de organisatie van de Ondernemers-markt en de Ondernemersprijzen 2019 die in September uitgereikt dienen te worden aan Haarlemmermeerse ondernemers.Als voorzitter van de Stichting Mars der Muzikanten ben ik met mijn bestuur druk bezig om de 62e editie op te tuigen voor 2019. De komende maanden dus ook druk met de werving van donateurs en fondsen.
Daarnaast onderzoek ik als voorzitter van de de Stichting Muziek-liefhebbers Hollands Midden of er mogelijkheden zijn om de taptoe, die vroeger de Koninginnedag afsloot op het Raadhuisplein in Hoofddorp, terug kan komen in de Haarlemmermeer. Daavoor dienen dan sponsoren te worden gezocht.  


Passion - de drive om te ondernemen, energie te genereren & door te zetten  /  Lifestyle - de gekozen doelstellingen nastreven  /
Motion - blijf vooruit bewegen, stilstand is immers achteruitgang