Op Reis met Directeuren

Het waarom!

Het is goed om even in een andere omgeving te zijn.

Stapelen zorgen/problemen zich op, dan is het goed om even afstand te nemen (bv. een ander continent) om te zoeken naar oplossingen. 

De boog kan niet altijd 'gespannen zijn'

Tijd om even te ontspannen en ervaringen te delen met 'lotgenoten' en te kijken wat beter kan of anders.

Om elkaar beter te leren kennen.

Vakantie is vaak de ultieme test voor privérelaties. Geldt dat hier ook? 


Groeien

Door ervaringen, kennis en contacten met elkaar te delen, is het mogelijk te groeien als ondernemer/onderneming. Door naar elkaars onderneming te kijken en daarover met elkaar van gedachte te wisselen, kun-nen ideeën ontstaan die tot verbeteringen kunnen leiden. 'Moeten we het nu echt over het werk hebben?' Heeft een ondernemer het wel eens over iets anders dan? Op af-stand kan het heel verhelderend zijn en na-tuurlijk is er ook ruim tijd voor ontspanning.

Innercircle

Ondernemers lopen regelmatig tegen pro-blemen aan. Omdat zij moeite hebben dit bespreekbaar te stellen, wordt het pro-bleem voor hen alleen maar groter. Wat is er nu mooier om jouw probleem te delen met gelijkgezinden en gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Tijdens elke trip zijn er een aantal IC-momenten waarbij we stil staan bij en praten over een actueel probleem en zoeken en meedenken naar de meest passende oplossing.

Ontspanning

In het kader van het vinden van een goede balans, is er volop gelegenheid tot ont-spanning, zowel actief als passief. Iedere reisgenoot bepaalt natuurlijk zelf of hij/zij meedoet en waaraan. Denk aan golf, trips, excursies, feesten, lekker eten, chillen op een hagelwit bountystrand, enz..