Presenteer uw bedrijf

Een aantal ondernemers wordt de mo-gelijkheid geboden om zich als specialist aan een (sta-)tafel te presenteren en prangende vragen van MB-gasten, bin-nen hun vakgebied te beantwoorden. Ook ondernemers van buiten de Haar-lemmermeer zijn welkom, omdat wij het leggen van nieuwe contacten als één van de belangrijkste doelen van dit on-dernemersevent zien. MB-partners heb-ben deels voorrang.

Wij garanderen de ondernemers aan de tafels branche-exclusiviteit per editie.

Deelnemers betalen een kleine vergoe-ding voor de tafel (± € 10) als bijdrage in de kosten, te betalen m.b.v. de MB-stempelkaart (8 stempels). 

Keynote

We streven er naar iedere MeerBorrel een spreker een inspirerend verhaal te laten brengen van 20 minuten als bijdrage aan een maximaal rendement te behalen uit de MeerBeurs. Maar natuurlijk kan de ondernemer er ook in andere situaties zijn/haar voordeel mee doen. Ook zal er iedere keer even aandacht besteed worden aan MBO of Sociaal Ondernemen. Periodiek plannen wij ook speeddatingcessies.
Bent u ergens naar op zoek of heeft u een dringende vraag welke niet aan de tafels beantwoord kan worden, dan kunt u deze aan de rest van de groep voor-leggen tijdens het item 'Ik Zoek' of 'Durf te vragen'. En komt er geen bevredi-gend antwoord, dan zetten wij de vraag in andere zettingen door off-en online. (zonder daarbij uw naam te vermelden natuurlijk)

Netwerken

En natuurlijk is er alle gelegenheid om met elkaar te netwerken onder het genot van een drankje en een hapje. Dat laat-ste zien wij graag gesponsord worden.
Vindt u het leuk om een keer de hapjes te sponsoren, dan horen we dat graag.
Natuurlijk hoort daar dan ook wat expo-sure bij. Word MeerBorrel-partner!
Kijk voor meer info over, aanmelden voor, participeren in en het partnerschap van, op www.meerborrel.nl

MeerBorrel, iedere 2e Vrijdag van de maand op de 2e etage bij Jupiter, Jupi-
terstraat 42, Hoofddorp.

200 parkeerplaatsen aan de overkant.

De tafel in de Ondernemersvraag, toegang en consumpties kunnen afge-rekend worden met de stempelkaart. U kunt hem hier online bestellen en betalen.