Het grootste 2-daagse ondernemersevenement in de regio

Donderdag

Bedrijven-contact-dag voor alle bedrij-ven uit de Haarlemmermeer en wijde omgeving, met als doel het aantal con-tacten verder uit te breiden en samen-werkingen te onderzoeken.
De participerende ondernemersclubs en ondernemen-gerelateerde instellingen zal gevraagd worden hierin een belang-rijke rol te spelen. 


Podiumthema:
'Van stad naar metropool'.
Bedrijven, instellingen en gemeenten die zich bezig houden met het reguleren van tekorten in de éne regio en over-schotten in de aangrenzende regio, kun-nen een podium krijgen. Ook onderne-mers en andere instanties actief op het gebied van duurzaam en/of sociaal ondernemen, zullen de deelnemers en bezoekers van de MeerBeurs informe-ren over de ontwikkelingen rond en de voordelen en de toekomst van MBO. MBO is een belangrijk sub-item.
Wilt u presenteren? Stuur dan een mail-
bericht naar info@plmgroep.nl.

Vrijdag

Ondernemersbeurs met nationale alure met de nodige beurs-dagaanbiedingen en een aantal beurs-uur-aanbiedingen, met als doel daadwerkelijk omzet te genereren. 

Podiumthema: Innovatie.
Hier zullen zowel regionaal actieve instanties en ondernemers als instanties uit andere delen van het land voor uitge-nodigd worden. Ook enkele buitenland-se ondernemers met bijzondere innova-tieve projecten, zullen benaderd worden, .om deze aan u, deelnemer of bezoeker van de MeerBeurs, te presenteren.

Participeren

Participeren is op heel veel manieren mogelijk voor alle lagen uit het MKB, maar ook voor de gemeente en andere publieke instellingen
- U kunt zich presenteren als bestuur van een ondernemersvereniging (partner) aan bestaande én potentiële leden m.b.v. een stand of grond-plaats.
- Als ondernemer kunt u zich presente-ren of profileren op het podium binnen de aangegeven thema's of vanaf een grond-plaats of vanuit een stand. In het laatste geval dient u een aantal toe-gangskaarten aan te schaffen. Ga naar 
de website: www.meerbeurs.net voor meer info.


Early-Bird
Grondplaats v.a. € 89 excl.btw  v. 2 dg.
Stand v.a. € 146 (1 dag) of € 235 (2 dg) excl. btw, maar incl. scheidingswanden.Kortom, we gaan een evenement neerzetten die zijn gelijke niet kent, breed wat betreft het bedrijvenaanbod en met een fantastisch vol en breed programma, met voor ieder wat wils.

Toegangskaarten nu al hier te koop tegen de allerlaagste prijs (Early Bird).
Meer over de MeerBeurs op www.meerbeurs.net.


Doelstellingen van MeerBeurs

Van ZANTENHAL:
(1) 3.000 verkochte toegangskaarten, waarmee 120 stand-of grondplaatsen kunnen worden gereserveerd,
(2) 40 podiumpresentaties over 2 dagen