'Together for better'

PLM United

Ondernemers welke een dienst afnemen bij PLM, kunnen kosteloos lid worden van de businessclub MBBC. Deze MBBC-O-leden krijgen allerlei priviléges, gratis of tegen minimale kosten met als doel (1) nieuwe contacten te leggen, (2) tot samenwerkingen te komen,  (3) groei te genereren (een beter rendement/ hogere omzet) en (4) meer exposure.  Ook persoonlijke groei is een doel. En tenslotte kunnen MBBC-O-leden de beste plaatsen reserveren op het primair voor hen georganiseerde, bijzondere ondernemersevenement, de MeerBeurs.

MeerBeurs

Ook ondernemers die geen dienst af-nemen bij PLM kunnen deelnemen aan de MeerBeurs. Zij kunnen MBBC-E-lid worden. Zij krijgen niet de privileges die O-leden hebben, maar kunnen wel de MeerBorrel bezoeken om elkaar beter te leren kennen, nieuwe contacten op te doen, het laatste nieuws over de Meer-Beurs te ontvangen, leren van de tips die de sprekers geven  en samen te overleggen of te discussiëren over items welke dit evenement aangaan en met suggesties welke het nog beter kunnen maken.
Voor ondersteunende diensten i.v.m. de evenementen, zullen MBBC-leden altijd de voorkeur hebben boven de markt.

Faciliteiten MBBC
Leden kunnen elkaar periodiek ontmoe-ten op de MeerBorrel en dagelijks via de social media-groepen op LinkedIn en Facebook om vragen, ideëen, ervarin-gen en tips uit te wisselen. O-leden wordt ook participatie-, presentatie- of profileringsmogelijkheden aangeboden  op de ondernemersbijeenkomsten welke PLM zelf - of mede-organiseert.
Zo zijn er mogelijkheden op de onder-nemersbijeenkomsten bij:
- MeerBeurs
- MeerBorrel
- ZP-Net Haarlemmermeer
- Op de Koffie bij .....
- Startersplatform Haarlemmermeer
Maar ook wanneer er omzet te vergeven is of bij het samenstellen van het reis-gezelschap bij 'Op reis met directeuren', genieten zij de voorkeur t.o.v. E-leden.

Voor meer info, klik hier