DeWelzijnsmakelaar

Alle facetten waarop de naam PLM gebaseerd is, komen in deze activiteit terug. Het is fantastisch om de passie (Passion) gezond, fit en energiek te willen blijven om nog tientallen jaren te kunnen doen wat je leuk vindt samen met jouw partner, kinderen en/of kleinkinderen, met anderen te delen. Het kan de basis vormen tot meer 'kwaliteit van leven' een verbeterde  Lifestyle. Meer vrijheid, meer qualitytime, vrij van stress  kunnen het leven zo'n stuk leuker maken. Alleen maar leuke dingen doen zonder financiële zorgen en zonder van anderen afhankelijk te zijn, kan dan het volgende doel vormen. Het mooiste is dat we het samen kunnen doen, delen en beleven. Vanzelfsprekend zullen we daar wel iets voor moeten doen en blijven doen, want stilstand is achteruitgang. 'Be in Motion.
T
he only way is up'. Delen is zilver, dupliceren in goud.
www.DeWelzijnsmakelaar.nl

ZP-NET-Haarlemmermeer

(vrijwilligerswerk) Als voorzitter van ZP-NET legde ik jarenlang de grote lijnen uit voor het reilen en zeilen van de vereniging en de evenementen die georganiseerd worden. Sinds juni 2020 bekleed ik de functie van penningmeester met dezelfde activiteiten www.zpnet.nl.

In 2019 ben ik  namens, ZP-NET en met steun van de Gemeen-te Haarlemmer-meer en een aantal bedrijven in deze regio, gestart met de organisatie van de ZP-ondernemersprijzen Haarlemmermeer, w.o. die gehangen aan de titel: 'Haarlemmermeers ZP'er van het Jaar'. www.hlm-zpprijs.nl

Muziekfestijn Haarlem&Meer

(vrijwilligerswerk) Dit evenement dat in 2020 voor het eerst had moeten plaatsvinden maar door Corona naar juni 2021 is uitgesteld bestaat uit de onderdelen:
- MHM Jeugdfestival, wedstrijd voor jeugdmarchingbands
- MHM InConcert, podium voor amateurmuziekgezelschappen
- Taptoe Haarlemmermeer,  marchingbands uit heel Nederland. 
Er is voor deze brede samenstelling gekozen om de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen om nog meer bezoekers te trekken en daarmee amateurmuziekgezel
schappen een groter podium te bieden voor meer zichtbaarheid, ledengroei en groei van het aantal optredens. Het evenement vindt plaats onder auspiciën van twee culturele-ANBI-stichtingen. Ik ben van beide voorzitter.                                                               www.mhem.nl 

Sponsoren kunnen hun betrokkenheid tonen t.o.v. familie, vrienden, buren en collegae, die actief zijn in de amateur-muziek. Daarnaast vergroten zij hun zichtbaarheid, kunnen zij actief aan klantenbinding doen, door hen te laten genieten van de optredens onder het genot van een 'drankje en hapje'. Ook medewerkers kunnen uitgenodigd worden. 

Broodfonds Duinenbrood

(vrijwillerswerk) Als voorzitter van dit broodfonds zit ik niet alleen vergaderingen voor en onderhoud ik externe contacten, ook leg ik verbindingen tussen leden onderling en externe on-dernemersclub voor samenwerkingen en het gezamenlijk kunnen bezoeken van de door mij georganiseerde activiteiten.