Actief en Passief inkomen

Inkomsten

Actief inkomen

Hiervoor moet men zelf aan de werk.

Passief inkomen

Hierbij doen anderen voor u het werk. We hebben het hier niet over werk-nemers, dan heet het 'ondernemerswinst'. We kennen vele vormen.

Schenking
Hiervoor heeft iemand anders iets moeten doen.


Actief

Voor actief inkomen moet u zelf arbeid ver-richten of uw diensten verlenen. De hoogte wordt bepaald door uw uurtarief en het aan-tal uren dat u per week/maand werkt. Inkomsten vallen in box 1 onder inkomsten-belasting en u krijgt met de diverse schijven en heffingskortingen te maken.

Passief

Dit zijn inkomsten welke u genereert door-dat anderen (niet zijnde werknemers) of zaken voor u actief zijn. Deze inkomsten gaan door ook wanneer u met vakantie, arbeidsongeschikt of met pensioen bent. Er zijn meer dan tien mogelijkheden te onderscheiden. De éne keer is een forse investering vereist en de andere keer weer niet. Inkomsten vallen in box 3 buiten de Inkomstenbelasting. Boven een bepaalde vrijstelling (€ 25.000 p.p.) wordt rende-mentsheffing geheven over uw vermogen.

Schenking

Wanneer u in iemands testament staat en de betreffende persoon overlijdt, dan kunt u een deel van zijn/ haar vermogen als schenking ontvangen en daar vrij over be-schikken. Inkomsten vallen in box 3 buiten de Inkomstenbelasting. Boven een bepaal-de vrijstelling (€ 25.000 p.p.) wordt rende-mentsheffing geheven over uw vermogen.