MBBC, ondernemende vriendenclub voor Haarlemmermeer en omstreken.

'O' en 'E' -leden

Wanneer een ondernemer kiest voor een samenwerking met PLM United en klant wordt door het afnemen van een product of dienst (of meerdere) welke PLM aanbiedt binnen Europa en waardoor voor langere tijd binding met elkaar ontstaat, verwerft de ondernemer een MBBC-O-lidmaatschap.
Als tegenprestatie biedt PLM de onderne-mer een aantal privileges met als doelen:
Samenwerkingen (vriendschappen) tussen ondernemers (bedrijven) tot stand brengen, individuele groei genereren, elkaar hulp bieden waar nodig (zowel aan de onderne-mer als aan zijn/haar bedrijf) en het bieden van extra exposure-mogelijkheden.
Om de kansen op succes nog verder te vergroten, moet het aantal leden een flinke omvang bereiken. En daarom is er nog het
MBBC-E-lidmaatschap
Alle deelnemers aan de MeerBeurs die geen O-lid zijn, kunnen kosteloos E-lid wor-den. Zij kunnen ook de MeerBorrel bezoe-ken en online-contacten met andere leden onderhouden, maar genieten niet de privi-leges die O-leden genieten. Daarnaast kun-nen O-leden veel eerder een plaats reser-veren op de MeerBeurs dan E-leden.
Dit laatste geldt niet voor E-leden die via een partner aan de MeerBeurs deelnemen. 

Onderscheidend

Waarin onderscheid de MBBC zich van andere businessclubs? Goed om te weten. 

Voor beide E-leden (MeerBeursBC) en 
O-leden (MeerBorrelBC) geldt dat ze de  mogelijkheid hebben om zowel online als offline elkaar beter te leren kennen, samen-werkingen te onderzoeken en gezamenlijke promotieacties op te zetten voor de Meer-Beurs. Op de Meerborrel zal ook veel info worden gedeeld waarmee de leden tijdens het evenement hun voordeel kunnen doen.
Dus veel gerichtere info/presentaties.

Met de O-leden willen we, gezien datgene dat we hen aanbieden, een vriendenclub formeren om zoveel mogelijk voor elkaar te kunnen betekenen. Denk hierbij aan het genereren van omzet en persoonlijke groei, het samen oplossen van problemen of vraagstukken waarmee individuele leden zitten, het gezamenlijk goedkoper inkopen van producten of diensten, samen werken aan een betere conditie/kwaliteit van leven,
om daarmee het ondernemer makkelijker te maken. Samen is het leuker om over-gewicht of een tekort aan energie aan te pakken en leuke reizen en trip's te maken, waar we anders niet aan toe komen.

MBBC online

Naast de offlinemogelijkheid om elkaar beter te leren kennen, door te ontmoeten en te netwerken op de maandelijkse MeerBorrel, worden er ook online-mogelijk-
heden gecreëerd. Zo komt er een open Facebookgroep voor alle MBBC-leden waar ze informatie met elkaar kunnen delen. Daarnaast is er een geheime groep op LinkedIn waarin zaken gedeeld kunnen worden welke we binnen de 'club' willen houden. Beide bieden de mogelijkheid met elkaar persoonlijke te linken en ook persoonlijke berichten te sturen. De evenementen worden in beide groepen aangekondigd. Evenementen zullen aangemaakt worden op de MeerBorrel- en MeerBeurspagina's op Facebook. De beide pagina's kunnen door leden en belangstel-lenden 'geliked' en gedeeld worden. Dit zelfde geldt voor de aangekondigde evene-menten en promotieartikelen van leden.   De faciliteiten, schematisch weergegeven