WE GAAN VOOR HET BESTE, in onze samenwerkingen en onze teams!


Iedere ondernemer heeft bepaalde competenties, interesses, erva-ringen, knowhow en een netwerk en soms behoefte aan een klankbord. Door bundeling, het uitwisselen/delen van en elkaar te helpen waar mogelijk, kunnen we een resultaat  bereiken, dat groter is dan de som van de individuelen resultaten. (1+1=3). De passie voor het onder-nemen, de pit en het enthousiasme waarmee dat gedaan wordt, de durf hebben vooruit te kijken en kleine risico's te nemen en het benutten van de beschikbare kostenreducties/barteringmogelijkheden, kunnen leiden tot bijzondere resultaten.  Alles voor de groei.
Laten we samenwerken voor lagere kosten, meer inkomen/omzet, (persoonlijke én zakelijke) groei en meer kwaliteit van leven.

Groeien door te geven en te delen. 'Together, for Better'

Partners in Zaken

Samen doen, samen delen.


We werken met vooruitstrevende concepten om flinke voordelen te behalen. Concepten die zich snel over Europa en ook wereldwijd verspreiden. Meer klanten, meer omzet.
Samen met het Haarlemse bedrijfsleven steunen we de amateurmuziek. Meer zichtbaarheid+groei voor allemaal.
De MeerBorrel biedt de mogelijkheid om ervaringen/kennis te delen en nieuwe contacten te leggen.