WE GAAN VOOR HET BESTE, MAAR BEPERKEN DE KOSTEN!


Iedere ondernemer heeft bepaalde competenties, interesses, ervaringen, knowhow en een netwerk en soms behoefte aan een klankbord. Door bundeling, het uitwisselen/delen van en elkaar te helpen waar mogelijk, kunnen we een resultaat  bereiken, dat groter is dan de som van de individuelen resultaten. (1+1=3). De passie voor het ondernemen, de pit en het enthousiasme waarmee dat gedaan wordt, de durf hebben vooruit te kijken en kleine risico's te nemen en het benutten van de beschikbare kostenreducties en mogelijke bartering, kunnen leiden tot bijzondere resultaten. We gaan voor het beste. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de ondernemer zelf, als werkgever en de gewaardeerde werknemers. MBBC-O-leden werken-, komen-, doen- en reizen samen voor betere resultaten, diepgang en meer kwaliteit van leven. Als ondernemende vrienden kunnen/durven we alles tegen elkaar te zeggen. Alles voor de groei.

Laten we samenwerken voor kostenreductie, blije werknemers, diep-gang, (persoonlijk én zakelijke) groei, meer energie, langer gezond blijven en meer kwaliteit van leven.
Kies voor de MBBC-O, de ondernemende vriendenclub.
Groeien door te geven en te delen.
Deelnemers aan de MeerBeurs die niet kiezen voor een 'O'-lidmaat-schap, worden kosteloos MBBC-E-lid.
'Together, for Better'

Voor meer info klik hier

Partners in Zaken

Samen doen, samen delen.


We werken met vooruitstrevende concepten om flinke voordelen te behalen t.g.v. de ondernemer zelf, de onder-nemer als werkgever en de werknemers. Concepten die zich snel over Europa en wereldwijd verspreiden.
We komen samen om ervaringen te delen en nieuwe con-tacten te leggen, maandelijks op de MeerBorrel en één maal per jaar op de MeerBeurs, een 2-daags regionaal ondernemersevenement met nationale participatie en een bijzonder programma. En natuurlijk contacten we ook online.